De Lille Balie

Commissies

Aan de balie van Rijsel werden commissies ingesteld. Zij vloeien formeel voort uit een beslissing van de raad van de orde.

Binnen hun bevoegdheidsdomein hebben deze commissies de taak om deel te nemen aan de denkoefeningen van de balie, adviezen te formuleren of voorstellen uit te werken over alle vragen of thema's die hun door de deken, zijn afgevaardigden of de raad van de orde worden voorgelegd.

Op voorstel van de voorzitter kan elke commissie ook worden belast met alle items die tot haar bevoegdheidsgebied behoren.