De Lille Balie

Internationale balie

Een balie die openstaat voor de wereld


De balie van Rijsel bevindt zich in een Euregio, een kruispunt voor uitwisseling. Het is dus logisch dat ze ten dienste staat van ondernemingen, instellingen en particulieren om hun advies te geven, bij te staan en te vertegenwoordigen in de relaties die ze internationaal of op het grondgebied van de Europese Unie aanknopen.

vertegenwoordigen in de relaties die ze internationaal of op het grondgebied van de Europese Unie aanknopen.
De advocaten van de balie in Rijsel staan ook tot uw beschikking voor alle juridische vragen over :

 • het aangaan of de niet-uitvoering van een internationaal handelscontract (verkoop, transport, distributie, onderaanneming, verzekering, financiering enz.)
 • oneerlijke concurrentie op het grondgebied van de Europese Unie
 • de oprichting van een Europese naamloze vennootschap
 • de vestiging van een dochteronderneming in Frankrijk
 • de keuze van een rechtbank of arbiter voor een internationaal geschil
 • de detachering of aanwerving van een loontrekkende op internationaal niveau
 • de verblijfsvergunning voor vreemdelingen in Frankrijk
 • de bescherming van Europese consumenten
 • een internationale echtscheiding
 • een adoptie in het buitenland
 • de verkrijging van alimentatie wanneer de kinderen in Frankrijk verblijven
 • de opeising van een internationale erfenis
 • de onderhandeling over een minnelijke schikking op Europees of internationaal niveau
 • een internationale arbitrage of bemiddeling van CAREN
 • de uitvoering van een buitenlandse beslissing (exequatur).

De balie van Rijsel is zich immers bewust van de specifieke kenmerken van internationale en Europese zaken. Daarom moedigt ze haar leden aan om zich open te stellen voor het buitenland. Haar acties draaien rond vier pijlers: het aanknopen van relaties buiten onze grenzen via zusterbalies; debatconferenties over Europees en internationaal recht; internationale uitwisseling van ervaringen tussen confraters en ten slotte de toetreding tot organisaties die wereldwijd de mensenrechten verdedigen.

De balie in Rijsel sloot zuster- en partnershipovereenkomsten met de balies in:

Ze onderhoudt ook betrekkingen met Vietnam. Dit is geen volledige lijst van de zusterbalies en partnerships, er zullen nog andere buitenlandse balies bijkomen.

Die banden brengen een internationaal netwerk tot stand waardoor de leden van de balie in Rijsel bijvoorbeeld makkelijker in contact kunnen komen met advocaten-correspondenten bij complexe gevallen waarvoor gezamenlijke acties in verschillende landen nodig zijn.

De balie in Rijsel organiseert meermaals per jaar events in het kader van de globalisering:

 • debatten over onderwerpen uit de internationale actualiteit
 • vergaderingen die openstaan voor het grote publiek (internationale kinderontvoeringen, internationale handel enz.)
 • conferenties tussen balies over onderwerpen van gemeenschappelijk belang (vergelijking deontologie, internationale bemiddeling enz.)
 • opleidingen in internationaal recht, recht van de Europese unie en vergelijkend recht.

Dankzij die zusterovereenkomsten kan de balie in Rijsel ook leerling-advocaten de kans geven stage te lopen in een buitenlands kantoor met het oog op hun beroepskwalificatie.

Om de uitwisseling tussen confraters te bevorderen, moedigt de balie in Rijsel haar leden aan om deel te nemen aan internationale manifestaties en verplaatsingen naar het buitenland. Zij coördineert dan hun deelname. Zij spoort hen aan om vreemde talen te leren.

Omdat justitie geen grenzen kent, sloot de balie in Rijsel zich aan bij de International Criminal Bar. Deze niet-gouvernementele organisatie verdedigt de onafhankelijkheid van de advocaten voor het Internationaal Strafhof en promoot er de grondbeginselen van justitie.

De balie in Rijsel is lid van de Conférence Internationale des Barreaux. Deze instelling bevordert de samenwerking tussen de Franstalige balies om de mensenrechten te bevorderen, en in het bijzonder de rechten van de verdediging.

Meer informatie, Contact opnemen