De Lille Balie

Raad van de orde

Role :

De raad van de orde is het uitvoerende orgaan van de balie. De samenstelling hangt af van de grootte van de balie.

In Rijsel telt de balie meer dan 1.000 advocaten en bestaat de raad van de orde uit 24 leden.

De leden van de raad van de orde worden door de algemene vergadering van de orde verkozen voor drie jaar via het eennamige meerderheidssysteem met twee kiesrondes en volgens het algemene stemrecht.

Een derde van de raad van de orde kan jaarlijks opnieuw worden gekozen. De deken zit de raad van de orde voor, maar maakt er geen deel van uit.

De vicedeken is stemgerechtigd als hij niet werd verkozen als lid van de raad van de orde.

Aan de balie van Rijsel zetelen ook twee advocaten ter vertegenwoordiging van de niet-verkiesbare advocaten en een advocaat ter vertegenwoordiging van de ereadvocaten.

Deze drie confraters zijn niet stemgerechtigd en trekken zich uit de raad van de orde terug bij de bespreking van persoonlijke kwesties.