De Lille Balie

Statistieken

[Stats1]

De balie in Rijsel telt vandaag (oktober 2013) 1.057 advocaten:

  • 530 vrouwen (50.14%)
  • 527 mannen (49.76%)

De gemiddelde leeftijd aan de balie is 43 jaar

  • Gemiddelde leeftijd van de vrouwen: 40.5 jaar
  • Gemiddelde leeftijd van de mannen: 45.5 jaar

 

 

[Stats2]

Uitoefeningsvorm:

  • 359 vennoten; waaronder 86 zelfstandige vennoten - waaronder 9 loontrekkende vennoten
  • 285 medewerkers
  • 335 medewerkers; waaronder 6 in een groepskantoor
  • 78 loontrekkenden

 

Evolutie van het aantal advocaten dat aan de balie is ingeschreven:

[Stats3]