Het Beroep

Honoraria

De advocaat moet de klant inlichten over de voorwaarden voor de bepaling van zijn honoraria (artikel 11 van het RIN National Bar Rules), wat impliciet wijst op een transparantieverplichting.

Die transparantie kan concreet vorm krijgen in een honorariumovereenkomst waarin de afspraken van de advocaat en zijn klant over zijn vergoeding en de berekening ervan worden vastgelegd.

Sinds 1 januari 2013 is die overeenkomst verplicht bij echtscheidingen.

Als er geen overeenkomst is, wordt de vergoeding van de advocaat bepaald volgens de gebruiken, dus op grond van de vermogenstoestand van de klant, de moeilijkheidsgraad van het dossier, de door de advocaat gemaakte kosten, zijn naamsbekendheid en zijn prestaties. Het honorarium mag niet louter op basis van het resultaat worden bepaald