Het Beroep

Studies

De kandidaten voor het toelatingsexamen moeten houder zijn van een Franse maîtrise in de rechten of een van de titels of diploma's die als evenwaardig worden erkend in het Franse besluit van 25 november 1998 of in het kader van het LMD-systeem (Licence Master Doctorat) en geslaagd zijn voor hun eerste jaar master in de rechten.

Om zich voor het toelatingsexamen aan te melden, is een administratieve inschrijving aan het IEJ (Institut d'Etudes Judicaires) verplicht: www.univ-lille2.fr/droit/iej. Het is niet mogelijk om zich meer dan driemaal voor dit examen aan te melden noch om zich aan meerdere universiteiten in te schrijven. Het is geen vergelijkend examen, er is dus geen numerus clausus.

In de praktijk zijn de meeste advocaten houder van een of meer diploma's van de derde cyclus (BAC + 5) voordat ze aan het toelatingsexamen van het CFPA (Centre de formation à la profession d'avocat) deelnemen.  Om te slagen voor het toelatingsexamen van het CFPA is niet alleen een stevige juridische kennis nodig, maar ook een vrij uitgebreide algemene cultuur. Tijdens het mondelinge examen (bestaand uit een uiteenzetting en gesprek) schenkt de jury daar bijzondere aandacht aan. De jury van het examen bestaat uit advocaten, magistraten en docenten in de rechten. Het is ook belangrijk dat de kandidaten de methodologie van de examens onder de knie hebben. Zo kunnen zij het best aantonen dat zij over de nodige analyse- en synthesevaardigheden beschikken, trefzeker schrijven en zich mondeling vlot uitdrukken, wat onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep van advocaat.

Na twee jaar opleiding aan het CFPA legt de advocaat een eindexamen af om zijn CAPA (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocatbekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat) te behalen.

In Noordwest-Frankrijk wordt die opleiding georganiseerd door IXAD, een opleidingscentrum dat zich in de rechtsfaculteit bevindt: www.cfpa-online.com

Tijdens zijn beroepsleven moet de advocaat zich bovendien voortdurend bijscholen en zijn kennis up-to-date houden via stages, colloquia, seminars enz.