Het Beroep

Uitoefening van het beroep

De advocaat moet zijn kantoor vestigen binnen het ambtsgebied van de arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance) waarbij hij is aangesteld.

Hij mag een tweede kantoor openen in hetzelfde ambtsgebied of voor een andere rechtbank.

Hij moet op zijn naamplaat en briefpapier met hoofding vermelden aan welke balie hij is verbonden.

De advocaat mag zijn beroep uitoefenen onder verschillende vormen: als zelfstandige of als loontrekkende.

De advocaat mag voor alle Franse rechtbanken pleiten, hij moet zich echter laten bijstaan door een vertegenwoordigend advocaat voor de arrondissementsrechtbanken en buitenlandse hoven in geschillen waar de aanwezigheid van een advocaat verplicht is.

Sinds 2012 zijn er geen procureurs meer, alleen de advocaten zijn gemachtigd om hun klanten voor de hoven van beroep te vertegenwoordigen.